(X)

INSTALACJA DŹWIĘKOWA | 10:01 | 2016

Głuchota częściowa jest to rodzaj niedosłuchu, w którym chory ma znacznie zaburzone odczuwanie tonów wysokich natomiast prawidłowe lub ograniczone odczuwanie tonów niskich. Zaburza to w znacznym stopniu funkcjonowanie w społeczeństwie. Przyczyny częściowej głuchoty nie są do końca poznane. Realizacja składa się z utworu, którego dźwięki rozdzielone są na wysokie i niskie tony i nagrane na dwóch osobnych nośnikach. Projekt powinien być prezentowany w długim korytarzu. Na jego dwóch odległych końcach należy umieścić sprzęt z którego będzie odtwarzana połowa utworu. W zależności w którym miejscu znajdzie się widz, taką część dźwięków usłyszy. Im bliżej środka, tym utwór pełniejszy. Ważną sugestią jest by prąd do sprzętu z lewej części korytarza, został pociągnięty z gniazdka z prawej strony korytarza i analogicznie z prawej strony. Idealnym ułożeniem jest by kable krzyżowały się w jego przestrzeni, jak przedstawiane jest to w schemacie Parallaxy (X). Projekt współtworzony z Fumu.

pl_PLPL