CIAŁO CZARNE

FOTOGRAFIA | 2013

Nawet niewinne i niegroźne reprezentacje, jak zdjęcie grafitu, poprzez uprzedzenie odbiorcy potrafią wykreować negatywny odbiór obiektu, i przypisać mu niewłaściwe cechy. Fotografie z cyklu Ciało czarne powstawały podczas tworzenia rysunków przedstawiających ciało zdeformowane. Wejście do wnętrza tego rysunku, przypomina mi badanie angiograficzne, uwidaczniające w dużym przybliżeniu fragmenty żywych tkanek. Jednak odbiorcy często identyfikują rysunki z obiektami astronomicznymi, czy mikroorganizmami chorobotwórczymi.