ŻYWICIELE

OBIEKTY | 2012

Żywiciel – organizm, na którego koszt żyje pasożyt. Pasożyty pozostają w różnych związkach i relacjach z żywicielami. Czasami nie jest jednoznaczne, która jednostka przyjmuje daną rolę w wybranym układzie.