ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNE

VIDEO | 4:54 | 2010

Ciało jest skomplikowanym układem narządów, występujących w związkach i wzajemnych relacjach. Trudność rozgraniczenia poszczególnych części cielesnego ustroju, bez narażenia na uczynienie szkody sprawnie działającej całości organizmu, jest wprost proporcjonalna do niemożności narzucenia odbiorcy zmiany poglądów (np. politycznych), czy oceny drugiego człowieka. Ugruntowane przekonania są jak obsesja – pojawiające się w świadomości automatycznie irracjonalne myśli powodujące cierpienie. Projekcje wideo Zaburzenia Obsesyjno-Kompulsyjne powinny być wyświetlane symultanicznie na trzech oddzielnych ścianach lub ustawionych w rzędzie trzech małych ekranach. Projekcja ma powodować poczucie osaczenia, zagrożenia, niemożności wyjścia z obsesyjnego labiryntu.

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo