STÓJ SPOKOJNIE

VIDEO INSTALACJA | 2014

Raz. Równowaga. Balans bieli. Dwa. Brak gniewu. Balans czerni. Trzy. Pozycja pozbawiona sprzeczności. Szarość. Cztery. Cisza. Badanie fizykalne. Pięć. Moment. Czysto teoretyczny. Sześć. Ekran kwarcowy. Somatycznie. Siedem. Model standardowy. Pojęcie. Osiem. Odmienne konotacje. Potocznie. Dziewięć. Stój spokojnie. Licz. Dziesięć.

Odtwórz wideo