SMOŁOWANIE I OPIERZANIE

RZEŹBA | 2013

Choroba, której źródło jest nieznane, a terapia jest niemożliwa lub nieskuteczna, nacechowana jest znaczeniem moralistycznym, sugerującym karę. Znaczna liczba pacjentów odczuwa wstręt w stosunku do swojej przypadłości oraz specyficzny rodzaj wstydu. Reputacja choroby może istotnie wpływać na zwiększenie odczuwania cierpienia wśród chorych. Opinie deformujące doświadczanie choroby są czasem bardzo tragiczne w skutkach, zniechęcając ludzi do podjęcia leczenia lub skutecznie opóźniając jego rozpoczęcie. Smołowanie i opierzanie jest formą publicznego upokorzenia stosowaną w celu egzekwowania nieoficjalnej sprawiedliwości lub zemsty.

REST I | RZEŹBA | 70 X 57 X 32 CM | 2013

REST II | RZEŹBA | 58 X 42 X 19 CM | 2013

REST III | RZEŹBA | 45 X 30 X 25 CM | 2013