PRZYRZAD NIEPRAKTYCZNY II

OBIEKT | 7 X 5 CM | 2017

Stoper-przyrząd służący do odmierzania krótkich odcinków czasu (również rodzaj protezy-pomocy przy orientacji upływu czasu); co odmierza i jaką miarą, jakim systemem się posługuje, gdzie leży granica tego odmierzania? To pozostaje nieokreślone. Ponownie mamy do czynienia ze zjawą, poprzez dysfunkcję przyrządu jako przyrządu pomiarowego można zdać sobie sprawę z umowności wszelkich ustaleń (w tym przypadku: jednostki czasu), które choć nie mają cech ewidentnie materialnych i są na wskroś abstrakcyjne to kierują poczynaniami i wyznaczają szlaki myślenia, działania, istnienia. Jesteśmy tutaj świadkami odliczania ku nieskończoności.