PROMIENIE

LITOGRAFIA | OSSA SEPIA | 2010-2013

Mezzotinta na kamieniu (ossa sepia, manière noire) jest szlachetną techniką litograficzną negatywową. Kamień litograficzny gruntuje się asfaltem syryjskim rozpuszczonym w terpentynie. Jest to substancja bitumiczna, występująca w złożach naturalnych na brzegach Morza Martwego. Asfalt syryjski wykorzystany był także jako substancja światłoczuła w pierwszej fotografii wykonanej przez Josepha-Nicéphore’a Niépce. Charakterystyczna dla tej techniki aksamitna czerń tła, uzyskiwana jest w trakcie ziarnowania kamienia. Powstały w ten sposób rysunek podobny jest do tradycyjnej wklęsłodrukowej mezzotinty na płytach metalowych, a najdelikatniejsze, srebrzyste tony wypracowuje się poprzez przecieranie powierzchni asfaltu szkieletem mątwy zwanej ossa sepia. Punktem wyjścia do stworzenia cyklu Promienie były rentgenogramy – obrazy fotograficzne otrzymane w wyniku działania szkodliwych dla zdrowia promieni X (około 99% promieniowania jest pochłaniane przez organizm).