PORNO

VIDEO INSTALACJA | 2013

Wiele aspektów naszej egzystencji ulega negacji – cielesność, seksualność, rozrodczość, funkcjonują jako swoiste tabu, ulegają ufantastycznieniu i manipulacji. To, co wywołuje wstręt, lęk, przeraża, a jednocześnie, co wzbudza zachwyt, pociąga, fascynuje, na przykład obrzeża ciała, czy przejściowe stany naszego życia, jak narodziny i śmierć, wskazuje na najistotniejsze elementy naszej podmiotowości. Statyczne, trwałe jako ciała widzimy jedynie chwilowe stop-klatki permanentnej zmiany jakiejś materii. Całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowi podstawę wszelkich zjawisk biologicznych. Video jest wyświetlane na szklany zbiornik wypełniony substancją organiczną, ulegającą zmianom w trakcie trwania ekspozycji.

Odtwórz wideo