OBSERWOWANY

VIDEO INSTALACJA | 2012

Instalacja zbudowana jest z pięciu kół: cztery koła zawieszone w przestrzeni o średnicy 86cm, na które naciągnięty jest transparentny materiał (na trzech z nich pojedynczo, na jednym podwójnie; koło naciągnięte podwójnie zawieszone jest jako drugie w kolejności od strony projektora). Na koła wyświetlane jest trzyminutowe video, które przechodząc przez nie, tworzy piąte koło na ścianie. Liczba kół oraz ilość warstw materiału na pojedynczym obiekcie, odnosi się do podziału niedokrwienia kończyn dolnych według Fontaine’a. Format koła determinuje charakterystyka badania angiograficznego. Video przedstawia angioplastykę lewej tętnicy biodrowej. Obraz końcowy nawiązuje do światła naczyń.