OBSERWATOR

VIDEO INSTALACJA | 2012

Spotkanie z kimś chorym to spotkanie się z kimś realnym, czyli z człowiekiem tym oto tutaj, wyjątkowym i niepowtarzalnym, radykalnym w swej jednostkowości. Nie ma chorego w ogóle, istnieje on tylko w danych statystycznych i podręcznikach. Przed nami pojawia się zawsze konkretny byt indywidualny, zdolny do podobnego nam istnienia rzeczywistego. Instalacja zbudowana jest z 7 kół: 6 kół różnej wielkości, gdzie największe z nich jest o średnicy 86 cm, jest zawieszonych w przestrzeni. Na koła jest naciągnięta transparentna folia, i wyświetlone trzyminutowe video prezentujące zaawansowany system symulacji komputerowej do nauki kardiologii i radiologii interwencyjnej w warunkach wirtualnej pracowni inwazyjnej.