FRAGMENTY

OBIEKTY | POZOSTAŁOŚCI PO LEKACH | 2012

Pod względem etymologicznym pacjent znaczy cierpiący. Najbardziej boimy się nie cierpienia jako takiego, lecz cierpienia, które degraduje. Choroba, utożsamiana z odchyleniem od normy, niejednokrotnie wzbudzając odradzę, odzwierciedla nieodwracalny i niezahamowalny rozpad osoby ludzkiej. Farmaceutyka, łudzi ilością środków oraz możliwości. Sprzedawana jest sprawność fizyczna i psychiczna, kupujemy brak bólu, odbudowę organów, lepsze samopoczucie, lepsze życie, ideał zdrowia. Projekt składa się z obiektów, formowanych na kształt organów lub części ciała, których budulcem są odpady z leków.

LĘDŹWIE | OBIEKT | POZOSTAŁOŚCI PO LEKASZ, KLEJ SKÓRNY | 31 X 27 X 13 CM | 2012

NERKA PRAWA | OBIEKT |  POZOSTAŁOŚCI PO LEKACH | 8 X 6 X 4 CM | 2012

BRZUCH | OBIEKT | POZOSTAŁOŚCI PO LEKASZ, KLEJ SKÓRNY | 16 X 19 X 10 CM | 2012

ŻOŁĄDEK | OBIEKT | POZOSTAŁOŚCI PO LEKASZ | 15 X 8 X 6 CM | 2012

ŁOKIEĆ LEWY | OBIEKT | POZOSTAŁOŚCI PO LEKASZ, KLEJ SKÓRNY | OBIEKT | 21 X 16 X 8 CM | 2012

ŁOKIEĆ PRAWY | OBIEKT | POZOSTAŁOŚCI PO LEKASZ, KLEJ SKÓRNY | 19 X 9 X 6 CM | 2012

NADGARSTEK LEWY | OBIEKT | POZOSTAŁOŚCI PO LEKASZ, KLEJ SKÓRNY | 7 X 6 X 4 CM | 2012

NADGARSTEK PRAWY | OBIEKT | POZOSTAŁOŚCI PO LEKASZ, KLEJ SKÓRNY | 8 X 6 X 4 CM | 2012

KOLANO LEWE | OBIEKT | POZOSTAŁOŚCI PO LEKASZ, KLEJ SKÓRNY | 22 X 16 X 11 CM | 2012

KOLANO PRAWE | OBIEKT | POZOSTAŁOŚCI PO LEKASZ, KLEJ SKÓRNY | 20 X 15 X 10 CM | 2013

KOSTKA LEWA | OBIEKT | POZOSTAŁOŚCI PO LEKASZ, KLEJ SKÓRNY | 10 X 10 X 4 CM | 2013